CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HCCP, BRC

* Dầu ăn ZACHIA và đầu thực phẩm chức năng ZACHIA Ô liu được người dân Châu Âu tin dùng bởi chúng được cấp chứng nhận tiêu chuẩn HCCP (hệ thống giúp nhận diện, đánh giá kiểm soát các mối nguy hiểm và điểm tới hạn ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm )
* Được cấp chứng nhận tiêu chuẩn BRC của vương quốc Anh 2011 

chung nhan haccp